Login
Username:

Password:


Lost Password?

Register now!

PENGENALAN

Program Perubatan merupakan salah satu daripada 4 program utama di Kementerian Kesihatan. Secara ringkas Program Perubatan bertanggungjawab keatas semua perkara berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan perubatan yang disediakan di hospital.

                                                        

Y. Bhg. Datuk Dr. Jeyaindran a/l Tan Sri Sinnadurai
Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan)

 

Program Perubatan diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Perubatan) dan ia terdiri daripada 3 Bahagian iaitu:

 

- Bahagian Perkembangan Perubatan

 

Bahagian Amalan Perubatan

 

- Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu

 

 

                                                         

                                      
Y. Bhg. Dato' Dr. Azmi bin Shapie
Pengarah Bahagian Perkembangan Perubatan

 

Bahagian Perkembangan Perubatan bertanggungjawab keatas dasar, perancangan dan pembangunan perkhidmatan perubatan serta pembangunan, penggunaan teknologi, sumber, tenaga kerja dan penyediaan piawaian dan peraturan yang dapat memastikan perkhidmatan yang berkualiti.

 

Terdapat 4 Cawangan di bawah Bahagian Perkembangan Perubatan iaitu:

 

 

-  Cawangan Perkembangan Perkhidmatan Perubatan

 

Cawangan Kualiti Penjagaan Perubatan

 

Cawangan Penilaian Teknologi Kesihatan

 

Cawangan Pembangunan Profesyen Perubatan

 

 

 

Printer Friendly Page Send this Story to a Friend